ACT : Een andere wetenschappelijke invalshoek

ACT is een uniek en creatief model van begeleiden en trainen van zowel individuelen als teams en organisaties. Het is gebaseerd op het innovatieve gebruik van mindfulness en het verkennen van waarden.


Het doel van ACT is het maximaliseren van het menselijk potentieel voor een rijk, vol en zinvol leven; gezond, vitaal en welzijn cultiveren door bewust op waarden te leven. Dit is nu meer dan ooit het belangrijkste in het bedrijfsleven als we spreken over duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en klantgerichtheid.


ACT (dat wordt uitgesproken als het woord ‘act’, niet als de initialen) doet dit door:

a) psychologische vaardigheden aanleren om effectief met je belemmerende gedachten en gevoelens om te gaan - op een manier dat ze veel minder invloed en invloed op je hebben. (deze staan bekend als mindfulness-vaardigheden).

b) helpen om duidelijk te maken wat echt belangrijk en betekenisvol is - d.w.z. waarden - en die kennis vervolgens te gebruiken om te leiden, te inspireren en te motiveren om ten goede te veranderen.


Hoe werkt ACT?

Acceptance and Commitment Therapy is gebaseerd op de Relational Frame Theory, een theorie die gebaseerd is op het idee dat het menselijk vermogen om te relateren (verbindingen te leggen), de basis is van taal en cognitie.

Bij het relateren gaat het om het opmerken van verschillende aspecten waardoor een relatie bestaat. Voorbeeld een appel in gedachten in verband brengen met een sinaasappel, maar ons vermogen om te relateren stelt ons in staat om te begrijpen dat hoewel ze een vergelijkbare vorm (rond) en functie (te eten) hebben, ze verschillende kleuren en texturen hebben.

In tegenstelling tot de meeste andere dieren, hebben mensen dit vermogen om te relateren sterk ontwikkeld. Zo sterk zelfs dat wij neutrale gebeurtenissen en objecten in verband kunnen brengen, net als schijnbaar niet-verwante woorden en ideeën (gedachten).


Mooi?

Hoewel het leggen van verbanden een handige vaardigheid is, kan het ook tegen ons werken: negatieve gedachten en oordelen over onszelf. Bijvoorbeeld: Als we het woord 'koekje' kunnen relateren aan de ervaring van het eten van een koekje, dan kunnen we het woord 'waardeloos' ook relateren aan het gevoel dat we waardeloos zijn.

Ons vermogen om relationele verbindingen te vormen (bijvoorbeeld, ik verbind de woorden "kantoor", "buro" en "laptop" aan het concept van "werk") kan een belemmerend vermogen zijn wanneer bijvoorbeeld angst en onrust ons beïnvloeden.

We vormen echter vaak relationele netwerken die niet aanvullend of kloppend zijn. Dit kan zijn gedachten zoals aannames, overtuigingen, veronderstellingen etc..We kunnen bijvoorbeeld 'waardeloos' relateren aan het vermogen om een taak uit te voeren en het woord 'waardeloos' vervolgens ook relateren aan de kwaliteit van het leven.

We vormen vaak relationele netwerken die niet aanvullend of kloppend zijn.


Mindfulness.

We kunnen deze relaties ook veranderen wanneer we bewustzijn omgaan om onze gedachten en gevoelens te onderzoeken en te accepteren en zodanig onze manier van reageren op en omgaan met deze gedachten en gevoelens te veranderen in plaats van ze te vermijden.